CER MOTOR SPORT
Cart ()
The cart is empty.
See our offer:

Firma CER Motor była od zawsze związana ze sportem.
Początki sięgają lat 50–tych ubiegłego wieku. Ojciec Cezarego Ruszkowskiego startował wtedy w samochodzie BUGATTI 35.
Potem startował w wyścigach i rajdach zawsze przygotowując samochody samemu zarówno sobie, jak i innym zawodnikom.

CER Motor Company has always been associated with sports. Cezary Ruszkowski father started racings in the beginning of the 50s with the car BUGATTI 35. Then, competed in races and rallies always prepare yourself cars and for other players.Sitemap

Cezary Ruszkowski rozpoczął starty w 1976 roku. Będąc 18-stoletnim uczniem szkoły średniej wystartował w swoich pierwszych zawodach w rajdzie "Zima 76", jadąc pożyczonym 68-miokonnym Polskim Fiatem 1300.
Wygrał ten rajd w klasyfikacji generalnej, pozostawiając w polu 260 doświadczonych zawodników w dużo mocniejszych autach.

Cezary Ruszkowski started racings in 1976. As an 18 years old high school student took part in his first competition in Winter Rally Driving 76, driving borrowed 68-horsepower Polish Fiat 1300. He won this competition, leaving behind of 260 players experienced in much stronger cars.

Pierwsze tytuły mistrzowskie zdobywał jeżdżąc Fiatem 126P w Wyścigowych Mistrzostwach Polski.

The first riding championship titles, Cezary Ruszkowski won at Fiat 126P Polish Racing Championships.

Pod koniec lat 70-tych ojciec i syn stworzyli team GAWRON RACING. Samochodami były formuły i bardzo szybki FIAT 128 3p.

At the end of the 70s created a father and son team GAWRON RACING. Cars were very fast formulasand Fiat 128 3p.

W latach 80. startował już formułami jednomiejscowymi w formule Polonia. Zdobywając tytuł Mistrza Polski miał 23 lata.
Był reprezentantem Polski w Mistrzostwach Europy Wschodniej zwanych wówczas Pucharem Pokoju i Przyjaźni.

In the 80s already competed in the single formulas Polonia. He was 23 years old and won Polish Championship. He was a Polish representative of the Eastern Europe Championship called the Peace and Friendship Cup.

Począwszy od 2003 roku Cezary Ruszkowski startował w wyścigach samochodami formuły F3 Honda Mugen, BMW M3. Obecnie - Lotus Exige z silnikiem BMW 2,0.

Since 2003 Cezary Ruszkowski racing cars competed in Formula F3 Mugen Honda, BMW M3. Currently it is Lotus Exige with a BMW engine 2.0.

Przygotowany przez nas silnik wolnossący generuje 311 KM przy 8745 obr/min.
Wszystkie samochody zawsze były przygotowywane w firmie Cezarego Ruszkowskiego.

Prepared by us, naturally aspirated engine generates 311 HP at 8745 rpm. All cars have always been prepared by Cezary Ruszkowski.

To ponad 35-cioletnie doświadczenie przygotowywania silników do sportu leży u podstaw firmy CER MOTOR zajmującej się silnikami.

Over 35 years of experience preparing engines for the sport underlies CER MOTOR company dealing with motors.

W 2015 roku podjęto decyzję o utworzeniu nowego działu CER MOTOR SPORT.
Będziemy się zajmować kompleksowym zaopatrzeniem w części niezbędne do modyfikacji silników na różnym poziomie. Od imprez amatorskich do najwyższego wyczynu.

In 2015 decided to create a new department CER MOTOR SPORT. We will deal with complex supply parts necessary to modify the engines at different levels. From amateur events to the highest racings.